Reacties na de uitspraak Nederland - • Open brief Martine

Volgende reactie  |  Terug naar homepagina

OPEN BRIEF AAN ALLE KRANTEN

Beslissing van het Tuchtcollege is een miskenning van het lijden van chronisch zieke patiënten

De bevestiging van de levenslange schorsing van dr. Van Eeghem door het centraal Tuchtcollege van Den Haag roept bij mij niet alleen gevoelens van ontgoocheling op, maar vooral van onbegrip: "Hoe is dit mogelijk?!"

Het Tuchtcollege poneert dat het van geen belang is dat de gezondheidstoestand van patiënten die door de klassieke geneeskunde uitbehandeld zijn, verbeterde na de behandelingen voorgeschreven door dr. Van Eeghem.
Dit is toch een zeer erge miskenning van het lijden van chronisch zieke patiënten.
Het is ook het bewijs dat voor het Tuchtcollege de patiënt niet op de eerste plaats komt en ondergeschikt is aan de regels.
Dat iemand die zelf kerngezond is, niet altijd begrijpt wat chronisch zieke mensen met CVS, fibromyalgie, ziekte van Crohn,... doormaken: daar kan ik nog inkomen.
Maar dat het Tuchtcollege (dat o.m. uit artsen bestaat) daar zo over durft te oordelen, kan ik helemaal niet begrijpen.

Wetenschappers dienen volgens mij met een open geest naar nieuwe evoluties te kijken.
Een goede houding zou zijn: "Mijnheer Van Eeghem, uw patiënten (die uitbehandeld zijn in de klassieke geneeskunde) worden beter: hoe komt dat? Wat kunnen we daaruit leren? Welke nieuwe behandelingsmethoden kunnen we introduceren in onze ziekenhuizen? Misschien kunnen we samen zoeken om uw werkwijze verder te optimaliseren om zo de levenskwaliteit van chronisch zieke patiënten nog meer te verbeteren."
De wereld van de klassieke geneeskunde houdt echter liever de rangen gesloten. Wat zij niet kennen, wordt automatisch afgekeurd en geridiculiseerd, zonder daarbij vragen te stellen.

Dat de klassieke geneeskunde reeds véél kan en al veel levens heeft gered, dit staat buiten kijf. Vooral bij acute ziekten zijn de resultaten ongeëvenaard.
De prestaties zijn echter veel minder indrukwekkend wanneer het chronische ziektes betreft. Vaak kent men zelfs de oorzaak nog niet van tal van chronische ziektes. Van waar dan die arrogantie?
Er is, in het belang van de patiënt, meer dan ooit nood aan dialoog en samenwerking tussen de klassieke geneeskunde en de alternatieve sector. Twee weten immers meer dan één!

Martine

Volgende reactie  |  Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^