Reacties na de uitspraak Nederland - • Open brief Denise

Volgende reactie  |  Terug naar homepagina

OPEN BRIEF VOOR ALLE KRANTEN

Cf.: “De gedachte” van maandag 8 december 2008

‘Vlaamse pers staat op een kantelpunt’

De Morgen wil onlosmakelijk deel uitmaken van de goede werking van een democratie! Objectief, onafhankelijk.

Mensen worden aan de schandpaal gezet zonder kans van weerwoord. Is dat democratisch?
Kunnen wij geloof hechten aan een vorm van journalistiek waar de fundamenten niet worden gerespecteerd? Welke journalist was aanwezig toen dr. Patrick Van Eeghem voor het tuchtcollege in Nederland moest verschijnen? Krijgen we enige transparantie rond het feit dat de advocaat van deze arts geen dossierinzage kreeg? Evenmin het AZ Groeninge te Kortrijk kreeg inzage, nochtans belette dit hen niet om dr. Van Eeghem te ontslaan. Nooit heeft het betrokken ziekenhuis één klacht gehad zo blijkt uit eerdere mediaverslagen.

Zal de Belgische Orde der Geneesheren democratischer oordelen, in de context van zijn steeds positieve resultaten in de geneeskunde?

Ondanks het ontbreken van bewijzen wordt laster voor waar genomen. Dr. Van Eeghem laat zich leiden door wetenschappelijke kennis als arts, niet door Goddelijke boodschappen zoals werd beweerd. (artikel van za 6.12.2008, blz 6)

In vermeld artikel was voornamelijk sprake van terminale patiënten. Uitbehandelde patiënten zijn niet enkel terminaal maar ook slachtoffers van de zogenaamde milieuziekten als: CVS, fibromyalgie, kwikvergiftiging, reuma, pijnpatiënten enz.

Elke patiënt heeft het zelfbeschikkingsrecht te kiezen welke zorgcultuur voor hem/haar van toepassing is.

Nu wordt een integere arts door een nonchalante partijdige pers verguisd. Is dit de journalistiek van de 21e eeuw?

Op www.petitiedoktervaneeghem.be getuigen vele ervaringsdeskundigen wiens woorden niet worden gehoord. Mag ik uw lezers vragen, om deze website eens aandachtig te lezen alvorens te worden meegesleept in deze valse beschuldigingen. Dokter Van Eeghem heeft reeds vele mensenlevens gered en genezen. Zo’n arts kan België niet missen.

Denise Van Wassenbergh

Volgende reactie  |  Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^