Uitspraken - • Uitspraak in hoger beroep (NL)

Print deze pagina Print deze pagina  |  Lees reacties op de uitspraak  |  Terug naar homepagina


Het centraal Tuchtcollege in Den Haag (Nederland) heeft op 4 december 2008 het hoger beroep verworpen. Voor dokter Van Eeghem betekent dit een levenslange schorsing in Nederland.

Met deze uitspraak kunnen wij ons in geen enkel opzicht verzoenen.

2 patiënten volgden het verloop van de zitting van het centraal Tuchtcollege in Den Haag in hoger beroep. Hierbij hun vaststellingen.

Pleidooi was te lang volgens het Tuchtcollege
Bij het begin van de zitting werd de advocaat van dokter Van Eeghem er direct op gewezen dat zijn pleidooi van 16 bladzijden te lang was. Hij werd gevraagd om alleen de belangrijkste punten naar voor te brengen.
Een paar dagen voordien werd nochtans aan de advocaat telefonisch medegedeeld dat hij voldoende tijd zou krijgen om zijn pleidooi volledig te houden. Er werd ook gezegd dat er geen rechtszaak meer plaatsvond na deze van de dokter.

Onbegrijpbare gegevens tijdens de zitting
De advocaat van dokter Van Eeghem deed melding dat de 3 klachten niet door de betrokken patiënten zelf werden ingediend.
Hij merkte verder op dat deze 3 klachten quasi gelijktijdig werden ingediend.
Daar werd niet verder op ingegaan door het Tuchtcollege en de inspectie van Volksgezondheid.

De advocaat had herhaaldelijk kritiek op het feit dat hij geen volledige inzage had gekregen in het dossier van de tegenpartij.
De reactie van de inspectie van Volksgezondheid was zeer vaag en onduidelijk. Ze concludeerden dat in de documenten, die niet ter inzage waren, niets stond dat van belang kon zijn.
Onze bedenking daarbij was: ‘als er daar niets in staat dat van belang is, waarom mag het dan niet ingezien worden?’
De advocaat van dokter Van Eeghem reageerde dat hij wel zelf zou bepalen of er al dan niet belangrijke gegevens in de documenten staan.

Argumentatie
Volgens ons was het pleidooi van de advocaat van dokter Van Eeghem goed gestoffeerd met duidelijke argumentatie.
Het pleidooi door de inspectie van Volksgezondheid vonden wij zwak geargumenteerd.
Bij gebrek aan argumentatie deed de inspecteur van Volksgezondheid aanvallen op de advocaat als persoon. Verschillende malen schilderde hij de advocaat af als iemand die bagatelliseerde.

Klassieke en alternatieve geneeskunde
De inspecteur van Volksgezondheid kaartte aan dat de klassieke en alternatieve geneeskunde tijdens een consultatie bij dokter Van Eeghem door elkaar liepen, terwijl dit volgens ons geenszins het geval was.
dokter Van Eeghem bekeek steeds alle mogelijkheden in de klassieke geneeskunde. Eens de patiënt uitbehandeld was, kon er overgegaan worden op de alternatieve geneeskunde. Dan ben je als patiënt nog steeds vrij daar in te stappen of niet.

Reactie op onze petitie
Dokter Van Eeghem vermeldde dat patienten toch verbeterden ondanks het feit dat zij al overal geweest waren en uitbehandeld waren verklaard.
De inspecteur zei dat hij niet betwist dat er veel tevreden patiënten zijn en dat hij ervan uitging dat de getuigenissen op de website echt zijn (dus niet geënsceneerd).
De inspecteur en een lid van het Tuchtcollege zeiden evenwel dat het geen belang had dat er veel tevreden patiënten zijn.
Dit geeft ons de indruk dat het voor de inspectie belangrijker is dat de regels van de klassieke geneeskunde gerespecteerd worden, dan dat de patiënten daadwerkelijk geholpen worden.
Dit is volgens ons in strijd met volgend citaat uit de eed die de Nederlandse artsen dienen af te leggen op het moment dat zij hun artsbevoegdheid krijgen:

"Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.
Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen."


De vraagstelling vanwege het Tuchtcollege
De vraagstelling gebeurde vanuit een voorbestemming van veroordeling. Zo kreeg dokter Van Eeghem de vraag of de Lecherantenne als een wetenschappelijk instrument overkwam bij de patiënt. Dokter Van Eeghem duidde dat het een instrument uit de fysica was.
Wij vermoedden dat dit antwoord zou gebruikt worden tegen dokter Van Eeghem om te kunnen pretenderen dat de patiënt op het verkeerde been werd gezet. Wat nadien ook in de argumentatie van de veroordeling is gebleken. Dit vinden wij een zeer kortzichtige benadering. Wij als patiënten wisten duidelijk dat we alternatief werden behandeld met de Lecherantenne.

Non-verbale communicatie
Naar het eind van de zitting toe, stelden wij non-verbale communicatie vast vanwege de voorzitter van het Tuchtcollege. Hij trok een bedenkelijk gezicht dat het wel genoeg was geweest en liet een zucht zien. Hij liet daarbij te kennen dat hij zou afronden. Dit kwam storend over voor de advocaat van dokter Van Eeghem die aan het praten was.

Lees reacties op de uitspraak  |  Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^