Opvolging - • Dankwoord dr. Van Eeghem
Beste mensen,

Bij het afsluiten van de petitielijst wil ik iedereen bedanken die mij in deze moeilijke periode gesteund heeft.

Ik denk hierbij aan de talrijke patiλnten die mij steunden door een telefoontje te plegen, een kaart of e-mail te sturen. Ook wil ik speciaal deze mensen danken, die mij hun steun betuigd hebben door een handtekening te plaatsen op de petitielijst of een getuigenis te geven op de website.
Tenslotte wil ik heel in het bijzonder de "Brugse steungroep" danken zonder wiens initiatief en doorzetting deze website en petitie niet mogelijk waren geweest.
Het resultaat van de mooie website en petitie is verbazend. Een buiten verwachting hoog aantal bezoekers op de website (rekening houdende dat elke bezoeker slechts 1x geregistreerd wordt), en een zeer groot aantal handtekeningen.
Het bevestigt voor mij mijn goede handelswijze t.o.v. mijn patiλnten, maar het is ook een sterk positief signaal dat wat in de media werd gepubliceerd, niet de juiste weergave van de feiten was en kon zijn.
Op donderdag 30 oktober 2008 vindt de zitting van het centraal Tuchtcollege in Den Haag (Nederland) plaats. Naar verwachting zal de uitspraak volgen na 4 – 6 weken. Deze uitspraak zal beslissen of mijn schorsing als arts in AZ Groeninge te Kortrijk wordt opgeheven. Voor alle duidelijkheid: ik ben als arts niet geschorst in Belgiλ.

Veerle, Martine, Hans en Chris: toen jullie mij in januari 2008 vertelden om samen en op eigen initiatief, een website en een petitie voor mij op te starten, was ik aanvankelijk verwonderd omdat jullie spontaan die inspanning, die niet gering zou zijn, voor mij wilden doen.
Ik bewonderde daarna jullie doorzettingsvermogen en het blijven bezielen van deze petitie in de daaropvolgende maanden tot nu.
Jullie zijn voor mij bijzondere mensen. Hierbij moet ik denken aan de woorden van Mahatma Gandhi, die wel erg toepasselijk zijn op jullie: "De ware rijkdom van een mens bestaat uit het goede dat hij voor zijn medemens heeft gedaan."
Heel veel dank!

Dr. Van Eeghem P.

Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^