Opvolging - • Overhandiging handtekeningen aan de Orde der Geneesheren
Op 17 september 2008 overhandigden we de 1202 ingezamelde handtekeningen aan een dokter van de onderzoekscommissie bij de Orde der Geneesheren in Brugge (België). We kregen de gelegenheid om, in een sfeer van gemoedelijkheid, een korte toelichting te geven over onze gevoerde actie.

Eerst schetsten we waarom we de website en de petitie op touw hebben gezet en wat de resultaten ervan zijn.

Ook gingen we nader in op de meerwaarde van dr. Van Eeghem.
Enkele punten die we aanraakten:
Dr. Van Eeghem verdiept zich o.m. in de "grijze zone" binnen de geneeskunde: CVS, reuma, ziekte van Crohn, …
Kenmerkend zijn ook zijn grondige analyses van de ziekte, de oorzakelijke aanpak waarbij de ziekte bij de wortel wordt aangepakt, de benadering van het lichaam als geheel, zijn hoge emotionele intelligentie en zijn blijvende opvolging van de patiënt ook na eventuele doorverwijzing.
De levenskwaliteit van vele patiënten kan daardoor verhoogd worden waardoor ze zich weer kunnen integreren in de maatschappij. Er zijn ook patiënten die het werk weer kunnen opnemen.

We wezen erop dat we er niet aan twijfelen dat vele mensen geholpen worden in de klassieke geneeskunde, doch voor de uitbehandelde chronisch zieke patiënt is er hoge nood aan alternatieve geneeskunde naast de klassieke om beter te kunnen worden.
Volgens ons moet de patiënt op de eerste plaats komen. Het is uiteindelijk het resultaat dat telt. Voor de patiënt is de wijze waarop hij geneest ondergeschikt aan de genezing zelf.

Vervolgens vroegen we uitdrukkelijk om dr. Van Eeghem niet te schorsen.

Ten slotte dankten we de dokter om aan ons gehoor te willen geven alsook aan de noden van uitbehandelde chronisch zieke patiënten met wel degelijk verbeteringskansen.

Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^