Getuigenissen - Christian
In een artikel over mevrouw Carine Bolijn dat deze week in een Belgische krant werd gepubliceerd, werd - weliswaar in de rand - nog maar eens de beschuldigingen aan het adres van de arts kort opgesomd.
Het feit dat deze opsomming sinds de massale steunacties en getuigenissen ten voordele van de arts nog steeds wordt weergegeven, heeft mij bijzonder geλrgerd.

Het is onbegrijpelijk dat de journalist in kwestie hiermee geen rekening heeft gehouden.
Concreet gaat het over getuigenissen die deze beschuldigingen gedetailleerd op diverse forums (kranten, videoboodschappen, websites,…) hebben weerlegd.
Zo ondermeer de zeer interessante getuigenissen op deze website, maar verder ook in bijvoorbeeld:
Het is spijtig genoeg onbegonnen werk om ze allemaal te vermelden.

Uit al deze positieve reacties zou hij als basis voor zijn artikel, zo een perfect profiel over de arts hebben kunnen verkrijgen, evenals over zijn werkwijze, zijn ingesteldheid, en vooral zijn hardnekkige zorg om een oplossing te vinden voor uitbehandelde patiλnten.

Al deze getuigenissen weerleggen trouwens de berichtgevingen uit de beginperiode van een paar andere journalisten die geen enkel moment onbenut lieten om een negatief beeld over de arts op te hangen met fantasierijke titels, onduidelijke en schemerachtige tekstovergangen waardoor men onrechtstreeks de indruk kreeg dat de arts ook nog voor andere feiten verantwoordelijk was, en de tot vervelends toe herhaalde, sensatiegerichte, breeduitgesmeerde passages, die uiteindelijk weinig nieuwswaarden inhielden.
In dit verband vraag ik mij trouwens af waarom de brief van het labo over het onderzoek van die 2 flesjes en die indertijd met veel ophef als bijlage van een persartikel op het internet te lezen stond, nu niet meer bij dat online artikel terug te vinden is. Was er iets niet in orde?

Ik vind het daarnaast zeer arrogant dat met dit persbericht tevens de visie van de reeds 810 mensen die op deze site de petitie hebben ondertekend, gewoonweg werd genegeerd.

Er is de journalistieke vrijheid maar er bestaat ook zoiets als de objectiviteit, de volledigheid en het up to date houden van een berichtgeving. Als die er niet is, dan is de geloofwaardigheid over het bericht er ook niet. Hoogtijd dat nu ook de andere kant van het verhaal verhoudingsgewijs een evengrote aandacht krijgt!

Een pluim voor het overgrote deel van de journalisten die deze complexe materie tot nu toe wel sereen en objectief hebben weergegeven en niet uit waren op sensatie ten koste van de waarheid.

Christian (Familienaam en adres gekend)

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^