Introductie - Tekst van de petitie
- Deze petitie vertegenwoordigt patiënten en
al wie dr. Patrick Van Eeghem wil steunen -

Dr. Van Eeghem heeft een grote medische kennis
Het is een persoon die op basis van wetenschappelijke onderzoeken (bloedanalyse, urineonderzoek, echografie, scans, MRI,....) het ziektebeeld analyseert, bestudeert en behandelt. Als arts studeert hij steeds bij en is op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Binnen zijn vakgebied legt hij zich vaak toe op ziektes waarvan de oorzaak niet direct gekend is.
Hij blijft zoeken naar mogelijke oorzaken en behandelingen die de levenskwaliteit van de patiënt kan verhogen of de ziekte kan genezen.

Dr. Van Eeghem, een dokter met een hart
Dr. Van Eeghem is een menselijke dokter die vanuit een begripsvolle houding luistert en zijn patiënten ondersteunt. Altijd spreekt hij een bemoedigend woordje als hij ziet dat iemand het moeilijk heeft. Hij blijft luisteren naar soms zwaar zieke patiënten.
Hiermee toont hij veel begrip voor de emotionele last die het ziek zijn met zich meebrengt.
Hij beschikt over een hoge emotionele intelligentie.

Dr. Van Eeghem zorgt voor continuïteit
Dr. Van Eeghem houdt zijn patiëntenbestand nauwgezet bij. Vooraleer een patiënt het kabinet binnenkomt, heeft hij het dossier bestudeerd.
Hij overlegt vaak met andere artsen. Indien nodig zal hij de patiënt doorverwijzen en blijft hij het dossier opvolgen in samenwerking met andere artsen.

Dr. Van Eeghem, onze dokter bij wie we verder willen behandeld worden
Velen onder ons hebben jaren gezocht naar efficiënte medische hulp. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen bij een arts die ons beter kan maken. Het is dan ook van groot belang dat wij onze behandeling bij dr. Van Eeghem kunnen verderzetten onder zijn deskundigheid.
Vele chronisch zieke patiënten kunnen hierdoor weer een menswaardig bestaan leiden met een verhoogde levenskwaliteit.

Ondergetekenden vragen dan ook dat de schorsing van dr. Van Eeghem wordt opgeheven zodat zijn patiënten verder bij hem kunnen worden behandeld.

Naam + familienaam Straat + huisnummer Postcode + gemeente + land Handtekening
Print petitie Print petitie

^ Boven ^