Getuigenissen - Anoniem
Beroepshalve werk ik reeds lang met dr. Van Eeghem samen.
Ik ken hem als een plichtsbewuste arts die nooit risico's nam en steeds interesse betoonde voor nieuwe technologiλen of wetenschappelijke beweringen. Het lijkt me dan ook niet verwonderlijk dat zijn aandacht ondermeer ook naar het alternatieve ging.

Ik zou niet verbaasd zijn dat de beweerde klachten uit hun context werden getrokken...
Het toezien op een toegepaste therapie teneinde er de zin of onzin van te kunnen bewijzen is op zijn minst academisch verantwoord, is zinvol en lovenswaardig en zeker niet strafbaar.

Ik begrijp de beslissing van de artsenkringen om een voorlopig stopzetten van de praktijk van dr. Van Eeghem te verkiezen, zij het uit persoonlijk imagobelang van het ziekenhuis, zij het uit medische overwegingen binnen het artsendepartement.
Deze beslissing heeft echter ook een keerzijde: men verstevigt de vermoedens en men isoleert dr. Van Eeghem.

De vraag kan worden gesteld wie de berichten heeft verspreid en wie aan het opschroeven van het geheel heeft deelgenomen. Wie heeft er voordeel bij? Niemand? Persoonlijke vetes of ontevreden patiλnten komen in de medische wereld wel vaker voor.

Beroepshalve hou ik er aan mijn anonimiteit te bewaren, doch het betekent geenszins een holle steunbetuiging.

Anoniem

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^