Uitspraken - • Uitspraak Orde der Geneesheren (W-Vl)

Print deze pagina Print deze pagina | Terug naar homepagina

Uitspraak van de Orde der Geneesheren

We kunnen jullie het positieve nieuws aankondigen dat op 26 augustus ‘09 de Orde der Geneesheren slechts een “berisping” uitsprak ten laste van Dr. Van Eeghem. Dit houdt enkel een waarschuwing in en geen schorsing. Beroep tegen deze uitspraak door de Nationale Raad is wel nog mogelijk.

Dit betekent dat de Orde der Geneesheren zich niet teveel door de media heeft laten beïnvloeden en een neutraal onderzoek heeft geleid. De handelswijze van Dr. Van Eeghem en het belang van de patiënt werden zeker aanhoord. Dit kan alleen maar deuren openen.

Uit de vele getuigenissen en reacties kunnen we besluiten dat Dr. Van Eeghem een bekwaam en integer arts is, die ook vooral voor chronisch zieke patiënten van onschatbare waarde is. Vele, chronisch zieke patiënten hebben een lange zoektocht achter de rug. Voor hen was het dan ook een verademing bij Dr. Van Eeghem terecht te komen. De ziekte werd geanalyseerd, aan de wortel aangepakt en behandeld in zijn bredere context. De dokter heeft ook steeds oog voor het psychisch leed dat een ziekte met zich meebrengt.

We weten dat Dr. Van Eeghem alles in het werk stelt om de patiënt beter te maken. Ook voor die patiënten, die in de klassieke geneeskunde niet meer verder kunnen geholpen worden. Dan moest hij noodgedwongen verder kijken dan de klassieke geneeskunde. Zijn ambitie, gedrevenheid en inzichten kunnen de patiënt alleen maar verder brengen in het genezingsproces.

Voor deze groep chronisch zieke patiënten rijst wel de open vraag:
‘Als een arts merkt dat bepaalde patiënten die uitbehandeld zijn, nadien zichtbaar toch beter worden,... verplicht zijn beroepsethiek hem dan niet om juist dergelijke resultaten verder te onderzoeken en op te volgen?’ (Cf ‘De ware feiten doorgelicht’, slot, Christian) Maar zoals de krachtzin van Victor Hugo zegt:’Niets is zo krachtig als een idee waarvoor de tijd rijp is’.

Voorheen was de thuispraktijk van Dr. Van Eeghem gestopt en waren er enkel consultaties in het ziekenhuis en Nederland. We kunnen Dr. Van Eeghem nu nog het beste steunen door hem van harte aan te bevelen zodat hij zijn thuispraktijk kan opbouwen, wat niet niks is na zoveel negatieve en onterechte uitspraken in de media.
We hopen dat de patiënten de onjuistheden in de media verder mogen ontkrachten en dat er zo ook eerherstel komt.

In naam van alle patiënten willen we de Orde der Geneesheren danken om Dr. Van Eeghem en zijn patiënten te hebben beluisterd en we zijn ontzettend blij verder te kunnen behandeld worden door Dr. Van Eeghem!

Terug naar homepagina

Print deze pagina Print deze pagina

^ Boven ^