Welkom bij Petitie voor dokter Van Eeghem

De patiënten gaan niet akkoord met het foutieve beeld dat wordt opgehangen van dr. Van Eeghem in de media.Toen dr. Van Eeghem begin 2008 in Nederland levenslang werd geschorst door het regionaal Tuchtcollege in Eindhoven (waartegen de dokter beroep aantekende) en in het AZ Groeninge te Kortrijk tijdelijk werd geschorst, waren wij, als patiënten van dr. Van Eeghem, zeer verontwaardigd.

We vonden dat hem zeer veel onrecht werd aangedaan. Bovendien stelden we vast dat het verhaal zoals weergegeven in de media, niet overeenstemt met onze ervaringen als patiënt bij dr. Van Eeghem.

Naar onze mening is dr. Van Eeghem een zeer deskundige arts, die op basis van wetenschappelijke onderzoeken het ziektebeeld analyseert, bestudeert en behandelt.
Hij is op de hoogte van de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.
Binnen zijn vakgebied legt hij zich vaak toe op ziektes waarvan de oorzaak niet direct gekend is. Hij blijft zoeken naar mogelijke oorzaken en behandelingen die de levenskwaliteit van de patiënt kan verhogen of de ziekte kan genezen.
Daarenboven beschikt hij over een hoge emotionele intelligentie.

Daarom hebben we de "steungroep dr. Van Eeghem" opgericht en deze website aangemaakt.

Op deze site vroegen we aan patiënten, ex-patiënten en mensen die hem willen steunen om een petitie te ondertekenen, alsook om een getuigenis af te leggen. De reactie op onze petitie kan massaal genoemd worden. Op 6 oktober 2008 surften meer dan 8.000 bezoekers naar onze site en reeds 1.212 mensen ondertekenden de petitie. 37 mensen legden een getuigenis af.

Deze massale reactie is voor ons het bewijs dat wij niet de enigen zijn die niet akkoord gaan met de schorsing van dr. Van Eeghem in Nederland, de tijdelijke schorsing (ondertussen omgezet in definitief ontslag) in de kliniek van Kortrijk en het negatieve verhaal dat in de media wordt opgehangen.

Op 17 september 2008 overhandigden we 1.202 handtekeningen aan een dokter van de onderzoekscommissie bij de Orde der Geneesheren in Brugge (België). We kregen ook de gelegenheid om een korte toelichting te geven over onze gevoerde actie. (zie ook onder "opvolging")

Op 30 september 2008 hebben we de petitie via de postbus afgesloten.

De zitting van het centraal Tuchtcollege in Den Haag, dat zich dient uit te spreken over het beroep tegen de levenslange schorsing in Nederland, heeft plaatsgehad op 30 oktober 2008.
De 1.254 handtekeningen van de petitie werden door de advocaat van dr. Van Eeghem in het pleidooi naar voren gebracht.

Op 4 december 2008 werd het hoger beroep verworpen door het centraal Tuchtcollege in Den Haag.
Dokter Van Eeghem blijft dus levenslang geschorst in Nederland. (zie ook onder "opvolging")

Op 16 december 2008 ontving dr. Van Eeghem de ontslagbrief van het ziekenhuis AZ Groeninge te Kortrijk.
Deze beslissing van het ziekenhuis is het gevolg van de uitspraak in Nederland.

We willen iedereen van harte bedanken om de petitie te ondertekenen!

Ook gaat onze bijzondere dank uit naar de mensen die een getuigenis schreven en aan de mensen die op film getuigden.
Jullie zorgden samen met ons voor de juiste informatie alsook voor het groeiend aantal bezoekers op de website.

Hiermee tonen we aan dat mediaverhalen steeds in vraag moeten gesteld worden.
Het is een krachtig gegeven om samen de weg naar rechtvaardigheid te bewandelen.

Chris, Martine en Veerle

^ Boven ^